Novice

Otvoritev čistilne naprave Pivka in zaključek izgradnje kanalizacijskega omrežja

10.08.2015
V okviru obiska slovenske vlade sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Občine Pivka Robert Smrdelj, slavnostno predala namenu kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo Pivka. »

Postojnska čistilna naprava v poskusnem obratovanju

28.07.2015
Pričakovan zaključek projekta novembra letos. »

Predstavitev

V okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop«, bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Borovnica, Brezovica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika. »

Prednosti

Koristi in s tem upravičenost skupine projektov Čista Ljubljanica se kaže na treh segmentih analize torej na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik. »

Aktivnosti

Projekt Čista Ljubljanica se bo izvajal na območjih občin Logatec, Borovnica, Škofljica, Brezovica, Cerknica, Pivka, Postojna, Vrhnika. »

Financiranje

Celoten projekt Čista Ljubljanica je financiran s strani občinskih proračunov, Republike Slovenije in Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 »
Čista Ljubljanica - Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
Kontakt
Nosilna občina:
Občina Logatec
Tržaška cesta 50a
1370 Logatec

Mateja Čuk
T: 01 759 06 36
F: 01 759 06 20
E: mateja.cuk1@logatec.si
Skupni koordinator projekta:
Komunalno podjetje Logatec
Tržaška 27
1370 Logatec

Matjaž Kurent
T: 01 750 81 22
F: 01 750 81 11
E: matjaz.kurent@kp-logatec.si