Novice

Vedno kaj novega v fotogaleriji

15.09.2014
Na podstrani posamezne občine lahko pod zavihkom Fotogalerija spremljate izvajanje projekta tudi v sliki. »

Dela na projektu Čista Ljubljanica v polnem teku

30.05.2014
V posameznih občinah, ki sodelujejo v projektu Čista Ljubljanica, so dela v polnem teku. »

Predstavitev

V okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop«, bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Borovnica, Brezovica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika. »

Prednosti

Koristi in s tem upravičenost skupine projektov Čista Ljubljanica se kaže na treh segmentih analize torej na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik. »

Aktivnosti

Projekt Čista Ljubljanica se bo izvajal na območjih občin Logatec, Borovnica, Škofljica, Brezovica, Cerknica, Pivka, Postojna, Vrhnika. »

Financiranje

Celoten projekt Čista Ljubljanica je financiran s strani občinskih proračunov, Republike Slovenije in Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 »
Čista Ljubljanica - Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
Kontakt
Nosilna občina:
Občina Logatec
Tržaška cesta 50a
1370 Logatec

Mateja Čuk
T: 01 759 06 36
F: 01 759 06 20
E: mateja.cuk1@logatec.si
Skupni koordinator projekta:
Komunalno podjetje Logatec
Tržaška 27
1370 Logatec

Matjaž Kurent
T: 01 750 81 22
F: 01 750 81 11
E: matjaz.kurent@kp-logatec.si